Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

Treballs d'obra civil a realitzar a les xarxes d'aigua potable i de clavegueram gestionades per EMATSA

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C016_13
 • Data de publicació de l'anunci: 31/05/2013 18:03 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/08/2013 11:39 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/07/2013 14:00 El termini de presentació de sol·licituds acaba el 6/6/2013. Es convidarà a 5 empreses.

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: a)Classificació empresarial: segons el plec de clàusules administratives i econòmiques. b) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: segons el plec de clàusules administratives i econòmiques.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 700.000 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 147.000 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 20/08/2013
 • Data de publicació de l'acord: 21/08/2013
 • Data de formalització del contracte: 01/09/2013
 • Empresa adjudicatària: Construcciones y obras Los Albertos, S.L.
 • Import: 665.000 €

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 13:00 h. De dilluns a dijous, de 15:00 h a 16:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 13:00 h. De dilluns a dijous, de 15:00 h a 16:00 h.

NORMATIVA