Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CAMIÓ AMB GRUA PER A TREBALLS DEL DEPARTAMENT DE DEPURACIÓ D’EMATSA

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C014_18
 • Data de publicació de l'anunci: 06/03/2018 15:40 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/04/2018 13:19 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2018 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: El termini de durada del present contracte queda establert en 2 anys, prorrogable, anualment, fins un màxim de dues anualitats més.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 60.000,00 euros
 • Te lots?: No

Adjudicació

 • Data de l'acord: 19/04/2018
 • Empresa adjudicatària: FRANCISCO JAVIER MORENO BARBA
 • Import: Preu hora (dilluns a divendres: 7:30 h fins a 18:00 h): 48’00 €. Preu hora (fora de l’horari anterior): 53’00 €.

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública de les proposicions el proper divendres, 23 de març de 2018, a les 13:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA