Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BOTELLES “PET”

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C007_18
 • Data de publicació de l'anunci: 19/01/2018 15:50 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/02/2018 09:31 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 31/01/2018 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: La durada del contracte es fixa per un període inicial d'un any. El contracte es podrà prorrogar 1 any més.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 44.832,50 EUR
 • Te lots?: No

Adjudicació

 • Data de l'acord: 06/02/2018
 • Empresa adjudicatària: LIMPLAS, SA
 • Import: Preus unitaris resultants de la seva proposició.

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició econòmica) el proper divendres, 2 de febrer de 2018, a les 14:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA