Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE POLIELECTROLIT EN LES EDARS DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C048_17
 • Data de publicació de l'anunci: 21/09/2017 14:35 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 24/10/2017 09:53 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 03/10/2017 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: La durada del contracte es fixa per un període inicial de 1 any.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 80.000,00 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 16.800,00 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 23/10/2017
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM SERVICIOS LOGISTICOS, SA.
 • Import: Preu unitari d’1,93 EUR/kg (més l’IVA corresponent)

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició econòmica) el proper dimarts, 10 d'octubre de 2017, a les 10:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA