Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA ZONA DE LA CÁMARA DE MESCLES DE L’EDAR DE TARRAGONA

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C045_17
 • Data de publicació de l'anunci: 09/08/2017 15:30 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 11/10/2017 09:37 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules administratives i econòmiques.
 • Termini de presentació d'ofertes: 25/08/2017 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: Es fixa en 2 mesos, a comptar de la data d’efecte que consti en el document de formalització del contracte. En qualsevol cas, es fa constar de forma expressa que les prestacions objecte de contracte hauran d’estar finalitzades abans del dia 15 de desembre de 2017.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 78.028,68 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 16.386,02 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 15/09/2017
 • Empresa adjudicatària: GILABERT MIRÓ, SA.
 • Import: 72.785,15 €

Esmenes

 • Descripció: Es convoca als possibles interessats a una visita de les instal·lacions, que tindrà lloc el proper dimecres dia 16 d'agost de 2017, a les 12:00 hores. El lloc de trobada serà l’EDAR de Tarragona (camí de la platja de Riu Clar s/n, dins al recinte portuari).
 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició econòmica) el proper dijous, 29 d'agost de 2017, a les 9:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA