Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SISTEMES CONTRA-INCEDIS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C022_17
 • Data de publicació de l'anunci: 26/07/2017 14:53 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/09/2017 10:13 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules administratives i econòmiques.
 • Termini de presentació d'ofertes: 07/08/2017 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: La durada del contracte es fixa per un període inicial de 2 anys.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 28.300,10 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 5.943,02 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 05/09/2017
 • Data de publicació de l'acord: 08/09/2017
 • Empresa adjudicatària: PROYECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, SL
 • Import: 3.587,29 €

Esmenes

 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició económica) el proper divendres, 18 d'agost de 2017, a les 9:30h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA