Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DE DUES BOMBES I BY PASS A L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT FRANCOLI

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C015_17
 • Data de publicació de l'anunci: 05/07/2017 13:50 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/08/2017 15:02 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules administratives i econòmiques.
 • Termini de presentació d'ofertes: 17/07/2017 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: Es fixa en 3 mesos, a comptar de la data d’efecte que consti en el document de formalització del contracte. En qualsevol cas, es fa constar de forma expressa que les prestacions objecte de contracte hauran d’estar finalitzades abans del dia 30 de novembre de 2017.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 277.953,23 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 58.370,18 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 09/08/2017
 • Data de publicació de l'acord: 16/08/2017
 • Empresa adjudicatària: LLABERIA PLÀSTICS, SL.
 • Import: 258.713,07

Esmenes

 • Descripció: Es convoca als possibles interessats a una visita de les instal·lacions, que tindrà lloc el proper dimarts dia 11 de juliol de 2017, a les 9:00 hores. El lloc de trobada serà l’EDAR de Tarragona (camí de la platja de Riu Clar s/n, dins al recinte portuari).
 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició económica) el proper dimecres, 19 de juliol de 2017, a les 09:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA