Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS TERRES INDUSTRIALS DELS EDIFICIS INDUSTRIALS DE L’EDAR DE TARRAGONA.

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C014_16
 • Data de publicació de l'anunci: 08/08/2016 12:49 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/09/2016 14:05 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules administratives i econòmiques.
 • Termini de presentació d'ofertes: 24/08/2016 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: El termini d’execució del contracte es fixa en 12 setmanes, a comptar de la data d’efecte que consti en el document de formalització del contracte.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 44.084’00 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 9.257,64 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 14/09/2016
 • Data de publicació de l'acord: 19/09/2016
 • Empresa adjudicatària: PINTURAS TERRA, SL
 • Import: 44.080’00 €

Esmenes

 • Descripció: Es convoca als possibles interessats a una visita de les instal•lacions, que tindrà lloc el proper dia 17 d'agost de 2016, a les 9:00 hores. El lloc de trobada serà l’EDAR de Tarragona ( camí de la platja de Riu Clar, s/n dins al recinte portuari).
 • Descripció: Es convoca Mesa de Contractació per a l'obertura pública dels sobres número 2 (proposició económica) el proper divendres, 26 d'agost de 2016, a les 09:00h. L'acte tindrà lloc a les oficines d'EMATSA (Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona).

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA