Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

Subministrament de material hidràulic en caràcter d'urgència

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C018_13
 • Data de publicació de l'anunci: 21/06/2013 11:39 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 10/09/2013 13:15 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules Administratives i Econòmiques
 • Termini de presentació d'ofertes: 22/07/2013 14:00 El termini de la carta d'invitació posa el 20 de juliol però al ser dissabte, el termini passa al 22 de juliol de 2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Veure plec de clàusules Administratives i Econòmiques
 • Termini d'execució: 1 any
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 99.000 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 20.790 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 28/08/2013
 • Data de publicació de l'acord: 10/09/2013
 • Data de formalització del contracte: 16/09/2013
 • Empresa adjudicatària: HIDRO TARRACO, SA
 • Import: 99.000 €

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Adreça electrònica: perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h.

NORMATIVA