Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18
Ens
 • Nom: Ematsa
Ens
 • Nom: Ematsa

Gestió integral de residus en les EDARs de la ciutat de Tarragona

Estat: Adjudicació

Ematsa

Informació General

 • Expedient: C014_13
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/06/2013 12:53 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ematsa
 • Impulsor:
  Ematsa
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert amb publicitat al Perfil del Contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Veure Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques
 • Termini d'execució: Un any més una pròrroga d'un any
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 360.000 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 75.600 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 24/05/2013
 • Data de publicació de l'acord: 05/06/2013
 • Empresa adjudicatària: Griñó
 • Import: 216.013,34 €

Lloc de presentació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 13:00 h. De dilluns a dijous, de 15:00 h a 16:00 h.

Lloc d'informació

 • Nom: Ematsa
 • Adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
  (Dipòsits Generals)
  43007 - Tarragona
 • Telèfon: 977 25 09 12
 • Fax: 977 25 05 21
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 h a 13:00 h. De dilluns a dijous, de 15:00 h a 16:00 h.

NORMATIVA