Antic Perfil del Contractant

En aquesta web es mostren les licitacions anteriors al 9/3/18

EMATSA

Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
(Dipòsits Generals)
43007 - Tarragona
977 25 09 12
http://www.ematsa.cat/

Informació i presentació ofertes

Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
(Dipòsits Generals)
43007 - Tarragona
977 25 09 12
perfilcontractant.ematsa@ematsa.cat
http://www.ematsa.cat/
Data de publicació
Des de

S'han trobat 230 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

Nou Perfil del Contractant

NORMATIVA